Bởi {0}
logo
ODE Technology Co., Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính:Thủy lực Đấm Máy, Máy Cắt Thép Cây, Thép Cây Máy Lấy Lại Thăng Bằng, Thép Uốn Máy
Total Trading Staff (23)Total Floorspace (5,000㎡)Self-branded Products (4)Test Machines (1)